DISCLAIMER & Copyright

Disclaimer
Hoewel ik ernaar streef om correcte informatie te delen, kan ik niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. Ik weet dat ik in mijn inspiratie, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kan zijn. Er is immers al zóveel geschreven. Maar ik wil je deze informatie niet onthouden en hoop dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. Verwijzingen naar andere websites zijn slechts ter informatie voor je opgenomen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op mijn website of de sites waarna ik verwijs. Ik behoud mij het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Maryse Groenewegen © 2022

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Maryse Groenewegen. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Maryse Groenewegen te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Maryse Groenewegen, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) heb ik het recht om aangifte te doen.

Door contact op te nemen via mijn website ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden.